Säkerhet på arenan

Luleå Energi Arena är uppbyggt enligt alla nya säkerhetsnormer. Det finns automatiskt talande brandlarm med direktkoppling till SOS Alarm, brandsläckare, sprinkler i vissa utrymmen, sjukrum och två stycken hjärtstartare.

Hjärtstartare

På Luleå Energi Arena finns det två (2) stycken hjärtstartare. Dessa är placerade i röda uppmärka skåp som finns på väggen utanför vaktmästeriet på plan 2 (entréplan) och på plan 1 (källarplan) utanför styrkelokalen.

Brandsläckare

På Luleå Energi Arena finns flertalet publika brandsläckare som är utplacerade enligt svensk standard och uppmärka tydligt med skyltar. De släckare som är utplacerade är av den modell som avser fungera bäst i den miljö den finns i. Läs gärna på släckaren vilken typ av släckmedel den har.

HLRD (Hjärt- och lungräddning – defibrillator)

All servicemannapersonal på arenan har utbildning i HLRD och även övergripande brandskydd och förebyggande brandskyddsarbete.

Sjukvård

På Luleå Energi Arena finns det ett sjukrum i direkt anslutning till stora foajén. Det är lämpligt vid sjukdomsfall eller vid tillfällen då någon känner för att behöva komma ifrån för att vila lite.

Sjukvårdsväska

I vaktmästeriet finns en sjukvårdsväska där enklare bandage, plåster, lindor med mera finns.

Säkerhetsrum (plan 4)

På plan fyra vid mediahyllan finns ett säkerhetsrum som vid större arrangemang är bemannat med en säkerhetsansvarig som kan via larmknappar larma räddningstjänst, kommunikationsutrustning vara i kontakt med övriga säkerhetsarbetare på arenan och via sin placering ha bra överblick över arrangemanget.

Utrymningsvägar

På Luleå Energi Arena finns det utrymningsvägar enligt BSD (Brandskyddsdokumentet) och tydligt utmärkta med lysande utrymningsskyltar. Ingen uppsamlingsplats finns utan beroende på vilken typ av utrymning som sker koordineras detta i samband med det.